رونمایی از دخترهای آبی، صورتی و بنفش تا شب انتخابات